7 procent i återbäringsränta 2016 i AI Liv – andra året i rad

Styrelsen i AI Pension har fastställt återbäringsräntan i AI Liv till 7 procent för 2016. Även under 2015 var återbäringsräntan 7 procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.