Månad: december 2016


100 procent rabatt på riskpremier och uppräkning av pensionstillägg 2017

100 procent rabatt på riskförsäkringspremier i ITP 2 – för andra året i rad

AI Pensions styrelse har beslutat att även under 2017 rabattera riskförsäkringspremierna i förmånsbestämd pension ITP 2 med 100 procent, tack vare överskott i försäkringsgrenen.

 

Pensionstillägg – uppräkning av pensionerna i ITP 2

Pensionstillägg är en årlig uppräkning av pensioner under utbetalning. Från 1 januari 2017 kommer utbetalningar av ITP 2 värdesäkras mot prisökningar i samhället med ett pensionstillägg på 0,59 procent.

Pensionstillägget följer normalt konsumentprisindex som var 0,91 procent under perioden september 2015 till september 2016. Att pensionstillägget på 0,59 procent är lägre än förändringen av konsumentprisindex (KPI) beror på att AI Pension inte sänkte pensionerna under den period som KPI var negativt.

Uppräkningen med 0,59 procent gäller också pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden. Personer med basår 2015 och 2016 får uppräkning med hela KPI-ökningen 0,84 respektive 0,91 procent.


AI Pensions totalavkastning 4,9 % per 30/11

Till och med november 2016 redovisar AI Pension en totalavkastning på 4,9 (7,8) procent och förvaltade totalt 6,9 (6,7) miljarder kronor. Avkastningen uppgick till 327,2 (485,7) miljoner kronor.

Solvensgraden uppgick till 148 (154) procent. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 142 (145) procent och för premiebestämda försäkringar 113 (116) procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.