Månad: december 2015


100% rabatt på riskpremierna i ITP 2 2016

100 % rabatt på riskförsäkringspremierna i ITP 2

Styrelsen för AI Pension beslutade att öka rabatten för riskförsäkringspremierna i ITP 2 till 100 % på grund av överskott försäkringsgrenen. För 2015 var rabatten 50 %. Premiesänkningen för 2016 motsvarar cirka 7 % av de totala ITP-premierna.

Pensionstillägg – uppräkning av pensionerna i ITP 2

I den förmånsbestämda ITP2-planen är ambitionen att pensionsutbetalningarna ska höjas i takt med inflationen. Förra året beslutade AI Pensions styrelse att hålla pensionerna oförändrade under 2015 trots att konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,38 procent under mätperioden september 2013 till september 2014.

Under perioden september 2014 till september 2015 steg KPI med 0,07 procent. KPI är dock fortsatt lägre än den nivå som gällde i september 2013. Därför blir pensioner under utbetalning inom ITP oförändrade även under 2016.