Månad: oktober 2015


Premien för familjepensionen i ITP2 sänks

AI Pension har beslutat att sänka premien för familjepensionen i ITP2. Premien sänks som en följd av att våra antaganden om målgruppen och våra prognoser om framtida utveckling har reviderats.

Nivån på premiesänkningen är individuell men förmånen för den försäkrade är oförändrad. Företagets premie för familjepension sjunker till följd av detta. Den totala premien för ITP2 kan ändå totalt sett vara oförändrad eller till och med öka på grund av andra händelser – som till exempel löneökningar.

Premiesänkningen träder ikraft den 1 oktober.