Månad: december 2014


Premierabatter och pensionstillägg 2015

50 % rabatt på riskförsäkringspremierna i ITP 2

Styrelsen för AI Pension beslutade att fortsätta rabattera riskförsäkringspremierna i ITP 2 med 50 procent.

Pensionstillägg – uppräkning av pensionerna i ITP 2

Pensionstillägget är det som skyddar pensionen i ITP 2 mot prisökningar. Pensionstillägget följer därför normalt konsumentprisindex (KPI). När KPI-förändringen nu var -0,38 % beslutade dock styrelsen att inte sänka pensioner under utbetalning, utan lämna dem oförändrade.

 


Förtydligande kring privat sparande

De tidigare oklarheterna kring privat pensionssparande har nu retts ut. Avdragsrätten för privat pensionssparande kommer att sänkas från 12.000 kr till 1.800 kr för 2015. Tanken är att avdragsrätten helt ska tas bort från 2016. Om du anmält till oss att du vill anpassa ditt sparande till den nya avdragsrätten, kommer vi att sänka till motsvarande 1.800 kr per år eller 150 kr per månad. Har du inte anmält detta ännu, kan du göra det här.

Kom ihåg att du fortfarande har 12.000 kr i avdragsrätt för 2014. Om du vill göra en extrainbetalning på en befintlig försäkring så ska du sätta in beloppet på plusgiro 50 92 25 – 9. Ange ditt personnummer samt ditt försäkringsnummer (ex 223344 B) i meddelandefältet. Läs mer om extrainbetalning.


Oklart läge för privat pensionssparande 2015

Efter budgetomröstningen 3 december blev det klart att Alliansens budgetförslag kommer att gälla nästa år. I deras förslag ingår en sänkning av avdragsrätten för privat pensionssparande till 1 800 kronor per år. Om detta kommer att träda ikraft är i dagsläget fortfarande oklart, då de formella beslut som krävs för en sänkning inte är tagna. AI Pension kommer naturligtvis att bevaka denna fråga intensivt under de kommande veckorna och kommer med mer information så snart det finns några svar att ge.

Om du har anmält anpassning av ditt privata sparande till avdragsrätten för 2015 via svarskort eller vår hemsida, så kommer premien för 2015 att anpassas efter de beslut som tas.

Om du inte har anmält anpassning av ditt privata sparande, så kan du göra det här.


Extrainsättning inför årsskiftet

Se över pensionssparandet, både som privatperson och för ditt företag. Vill du göra en extrainsättning ska du följa länkarna här nedan.

Extrainbetalning privatperson

Extrainbetalning företag

Behöver du råd kring sparande, kan du alltid höra av dig till våra rådgivare på telefon 08-54 50 48 10. Om du har praktiska frågor kring betalning eller din försäkring, kan du kontakta vår administration på telefon 08-54 50 48 20.