Månad: augusti 2014


God avkastning för AI Pension första halvåret

Första halvåret 2014 hade AI Pension en totalavkastning på 7,0 (1,4) procent och förvaltade totalt 5,9 (5,2) miljarder kronor. Avkastningen uppgick till 382 (68) miljoner kronor.

Premieintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 111 (99) miljoner kronor.

Solvensgraden var 145 (141) procent. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 133 (125) procent och för premiebestämda försäkringar 112 (105) procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.

Hela rapporten: Delårsrapport 1406