Månad: januari 2014


6,5 % i återbäringsränta för 2013

AI Pension har fastställt återbäringsräntan  i AI Liv (premiebestämda pensioner) till 6,5 procent för 2013. Branschsnittet slutade på 4,3 procent enligt Svensk Försäkring.

Produkterna som får denna återbäring är AI Tjänste, AI Plan, Privat pensionssparande, ITPK, KAP-KL, PA 03 och Alternativ ITP. ITP är förmånsbestämd och omfattas inte av återbäring. Den räknas istället upp med konsumentprisindex – läs mer om det.


Kontrolluppgifter på väg

Nu är årets kontrolluppgifter på väg. För dig som pensionssparat under 2013, kommer kontrolluppgifterna att levereras direkt till internetkontoret. Om du fått pension utbetalt under 2013, kommer kontrolluppgiften till dig per post som vanligt. Du kan dock även nå uppgifterna via internetkontoret.

Kontrolluppgifterna kommer att läggas ut på internetkontoret den 24 januari. Kontrolluppgift för utbetald pension som skickas per post, kommer till dig under efterföljande vecka.


Pensionstillägg och premierabatter 2014

50 % rabatt på riskförsäkringspremierna i ITP 2

Styrelsen för AI Pension beslutade att fortsätta rabattera riskförsäkringspremierna i ITP 2 med 50 procent.

Pensionstillägg – uppräkning av pensionerna i ITP 2

Pensionstillägget är det som skyddar pensionen i ITP 2 mot prisökningar. Pensionstillägget följer därför konsumentprisindex(KPI). Det innebär för 2013 att pensionstilläggen räknas upp med 0,08 %.

Uppräkning av fribrevsvärden

För fribreven har ingen uppräkning skett under 2012 och 2013. För att fribrevsvärdena återigen ska följa utvecklingen av KPI, indexeras de nu upp för alla tre åren 2012-2014. Uppräkning av fribrevsvärden för familje- och ålderspension görs med 3,43 %.