Månad: oktober 2013


Avkastningen 5 % till och med sista september

AI Pensions totalavkastning blev 5  (4,3) procent för perioden januari till september i år. Resultatet efter skatt blev 946 (47) miljoner. Förvaltat kapital uppgick till 5 372 miljoner kronor, vilket är cirka 223 miljoner mer än vid årsskiftet.

Konsolidering och solvens

Solvensgrad 152 %

Konsolidering ITP 130 %

Konsolidering Liv 108 %


Har du rätt skydd för din familj?

Du har möjlighet att teckna ett skydd för dina efterlevande i en pensionsförsäkring. Inom privat sparande och individuell tjänstepension är det vanligaste ett så kallat återbetalningsskydd, vilket innebär att värdet av de premier som betalats in, betalas ut till den efterlevande – normalt make/maka/sambo och barn. Det finns ett antal situationer där det kan vara lämpligt att se över sitt efterlevandeskydd:

  • Vid familjehändelse – när du blir sambo, gifter dig eller skaffar barn. Det är då möjligt att inom 12 månader från händelsen, lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.
  • När efterlevande saknas eller behovet av skydd upphör. Du kan då utan prövning välja att ta bort återbetalningsskyddet, så att de premier som betalas in från och med ändringen oavkortat går till din pension.

Inom ITP, som är en kollektivavtalad tjänstepension, finns en familjepension för den som har årslön som överstiger 468 750 kronor. Om du inte längre har ett behov av skydd för efterlevande, eller använder en separat livförsäkring som täcker det behovet, kan du använda premien för familjepensionen till att höja premien i ITPK och därmed få en högre ålderspension.

Behöver du förstärka skyddet för efterlevande ytterligare, kan vi även erbjuda vår livförsäkring i samarbete med Bliwa Livförsäkring

Kontakta en av våra rådgivare på 08-54 50 48 10 eller via radgivning@aipension.se om du behöver se över din situation.