Månad: november 2012


Bliwa är ny leverantör av gruppförsäkringar

Vid årsskiftet byter vi leverantör för gruppförsäkringen – från Skandia till Bliwa. Bytet görs efter en upphandling där Bliwa kunde erbjuda mer attraktiva premienivåer. Från årsskiftet kommer du som är försäkrad att märka ett antal förändringar – som förbättrade villkor, ett bredare produktutbud och lägre premier. Detta innebär också att det nära samarbete som AI Pension har haft med Bliwa genom AI Plan nu fördjupas, vilket vi ser fram emot. Andra faktorer som gjorde att vi valde Bliwa är att bolaget har hög servicenivå och bra kvalitet på sina tjänster.

Du som redan har gruppförsäkring via AI Pension behöver inte göra någonting. Vi ser till att dina försäkringar flyttas från Skandia till Bliwa. Alla som är berörda kommer att få ett brev med mer utförlig information inför årsskiftet.

– I samarbeten av den här typen lägger Bliwa mycket kraft på utveckling och anpassning efter våra kunders behov. AI Pension är en viktig samarbetspartner för Bliwa och ett bredare samarbete ger både produktutvecklings- och kostnadsfördelar, säger Johan Gunnarson, marknadschef och vice vd på Bliwa Livförsäkring.

– I sjukvårdsförsäkringen har vi valt att fokusera på kvalitet snarare än kvantitet genom nära samarbete med ett mindre nätverk av noggrant utvalda vårdgivare utan att ge avkall på geografisk täckning, säger Fredrik Jaensson, chef för affärsstöd på Bliwa Livförsäkring.

 

Från vänster: Johan Gunnarsson, vice vd och marknadschef Bliwa samt
Fredrik Jaensson, chef affärsstöd Bliwa


Extrainbetalning inför årsskiftet

Som vanligt är det dags att se över pensionssparandet, både för dig som privatperson och för företag. Vill du göra en extrainsättning ska du följa länkarna här nedan.

Extrainbetalning privatperson

Extrainbetalning företag

Sist men inte minst vill vi önska dig en God Jul och ett Gott Nytt År. Har du frågor kan du alltid höra av dig till våra rådgivare på telefon 08-54 50 48 10 eller till vår administration på telefon 08-54 50 48 20.