100 procent rabatt på riskpremier och uppräkning av pensionstillägg och fribrev 2018

AI Pensions styrelse har beslutat att under 2018 rabattera riskförsäkringspremierna i förmånsbestämd pension ITP 2 med 100 procent. Utbetalningar av ITP 2 räknas upp med ett pensionstillägg på 2,12 procent och intjänade fribrev räknas också upp med 2,12 procent.

100 procent rabatt på riskförsäkringspremier i ITP 2 – tredje året i rad
Riskförsäkringspremierna i förmånsbestämd pension ITP 2 rabatteras med 100 procent tack vare överskott i riskrörelsen.

Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2,12 procent
Utbetalningar av ITP 2 värdesäkras mot prisökningar i samhället och räknas upp med ett pensionstillägg på 2,12 procent. Pensionstillägget följer konsumentprisindex (KPI) som var 2,1 procent under perioden september 2016 till september 2017. Även intjänade fribrev räknas upp med 2,12 procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.