Fler möjligheter med en bättre pension.

Vårt uppdrag är enkelt. Vi hjälper dig på arkitekt- eller ingenjörsföretag till fler möjligheter i ditt framtida liv.

AI Pension – bara för arkitekter och ingenjörer

Vi är ett pensionsföretag som bara jobbar för kundernas intresse, utan provisioner och bonus. Allt överskott går tillbaka till dig som kund. Det är lätt att nå oss och vi tar oss tid för att du ska känna dig riktigt nöjd som kund. Vi placerar dina pengar för en långsiktig och trygg avkastning. Det har vi lyckats bra med och kunnat ge återbäring till kunderna som legat klart över snittet under många år.

Läs mer om oss

Återbäring

7 procent i återbäringsränta 2016.

Återigen har vi en högre återbäringsränta än branschsnittet. Under många år har vi kunnat ge en bra och jämn avkastning vilket spelar stor roll för dina pensionspengar.

Läs mer

Nöjda kunder

”Efter ett besök från AI Pension, där de förklarade upplägget var de ett självklart val för oss. Och att det var rätt, bekräftas ständigt av den personliga servicen. Vill jag något ringer jag bara Carl-Johan så fixar han det.”


Frida Öster, delägare och grundare.
Asante Architecture & Design.

"Att det är en medlemsägd förening just för arkitekter och ingenjörer uppskattas av medarbetarna. Som ansvarig är jag tacksam för den effektiva webbtjänsten och det anpassade tjänsteutbudet. Just nu är det främst löneväxling som ökar bland våra anställda."


Kristian Lindahl, ekonomiansvarig.
Wester-Elsner.

Aktuellt

Ändrade premier för förmånsbestämda pensioner

AI Pension fullmäktige har beslutat att höja premierna för ålderspension och sänka premierna i familjepension i ITP2. Premien på ålderspension höjs som en följd av de låga räntenivåerna vi haft under lång tid. Sänkningen av familjepensionspremien beror på att vi ändrat sannolikheten för att vara gift. Förändringarna träder i kraft den 1 december 2017.