AI Plan – paketlösning för tjänstepension

AI Plan består av de delar som ditt företag behöver för att lösa pensionsfrågan. En lösning som motsvarar kollektivavtalad tjänstepension och är enkel för företaget att administrera.

Läs mer om AI Plan

Byt lön mot pension
– få mer

Väljer du att sätta av premie
till en tjänstepension, kan du få 6 %
mer i premie än om du tar ut det som lön.

Läs mer om löneväxling

Slå en signal!
08-54 50 48 00

Slå en signal eller maila oss så hjälper vi dig.

info@aipension.se